Dr. Manuela-Elena CONCIOIU

Specialist Educațional | Trainer | Profesor de Biologie | Autor

Trainer cu pregătire internațională, formator, profesor de biologie gr. I, specialist în educație formală și non-formală, manager de proiecte educaționale europene.

Dr. Manuela-Elena CONCIOIU

Experiență

 • 2022 – prezent – președinte EUROPEAN M.I.N.D.
 • 2020 – prezent – profesor, trainer și mentor ORA de BIOLOGIE (national trademark)
 • 2019 – prezent – manager EDU BIO CENTER
 • 2021 – Intern – Specialist Educațional, EPLO - European Public Law Organization, Legrena, Grecia
 • 2015 – prezent – trainer / consultanță educațională, educație non-formală, Ora de Biologie
 • 2014 – prezent – profesor de biologie gr. I, Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes București
 • 2018 – 2020 – profesor de biologie asociat, Liceul Internațional de Informatică București
 • 2018 – specialist educațional, European Public Law Organization, Atena, Grecia
 • 2015 – 2017 – trainer, formator, Asociația ADC, București, România
 • 2014 – 2016 – manager de proiect „Connecting Europe: ICT and social networks in non-formal education activities”
 • 2007 – 2014 – profesor de biologie

Studii

 • 2016 – 2021 – Doctorand în Politici educaționale, Școala Națională de Științe Politice București, Facultatea de Științe Politice, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană
 • 2021 - Biolaw and Biotechnology: The Crossroads of Science and Regulation European Law Governance School (ELGS), Curs postuniversitar, Program Intensiv, Atena, Grecia
 • 2018 – Comparative Law and Global Governance, European Law and Governance School – ELGS, Atena, Grecia, Curs postuniversitar, Școala de vară
 • 2013 – 2014 – Managementul Resurselor Umane, curs postuniversitar, Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești
 • 2008 – 2011 – Cursuri școala doctorală, Facultatea de Horticultură, Biotehnologii de înmulțire în vitro a plantelor, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
 • 2008 – 2010 – Ingineria și Managementul Integrat al Mediului în Activități Industriale, Facultatea de Inginerie Managerială și a Mediului, Universitatea Ecologică București
 • 2004 – 2008 – Ecologie și Protecția Mediului, diplomă de licență, Facultatea de Științe, Universitatea din Pitești
 • 2006 – Socrates Erasmus Student, Facultatea de Bioinginerie, Universitatea din Ghent, Belgia
 • 2004 – 2007 – Biologie, Biologie Fundamentală și Aplicată, diplomă de licență, Facultatea de Științe, Universitatea din Pitești

Articole

 • Concioiu, M.E., (2021). Managing Diversity in the Romanian Educational System. Opportunities of Public Sector in Crisis Times Editori: Cruceanu (Dogaru) T.C., Berceanu I.B. (Coord.). Editura Economică. București. (în curs de publicare).
 • Concioiu, M.E., (2021). Educația multiculturală vs. educația interculturală, încotro?, Lucrările Simpozionului Multidisciplinar Internațional ”Educational Resources used in the Instructional - Educational Process”, Resurse educaționale utilizate în procesul instructiv educativ. Balea L.C. (Coord.). Centrul de Resurse Educaționale, Bucuresti, pp. 2998-3000.
 • Concioiu, M.E., (2021). Paradigm Shift: from teaching about diversity to learning in diversity, Bulletin of Scientific Information, 2020 (39). Bioterra University, pp.16-23
 • Concioiu M.E., Afrim C.E., (2020). Aspects of in vitro propagation of Acer Platanoides, Bulletin of Scientific Information, 2020 (39). Bioterra University, pp. 5-15
 • Concioiu, M.E. (2020). Femei laureate ale premiului Nobel în domeniul științelor, O viață pentru o idee!, Volum de Lucrări ale Simpozionului Național Ecoterra, Ediția a XII-a, Olteanu S. (coord.), Editura Casa Corpului Didactic Prahova, pp.74-76
 • Concioiu, M.E. (2019). Avatarurile învățământului românesc, Punctul Critic. nr. 3 (29), 94-101, România postcomunistă. Treizeci de ani de încercări, erori, realizări si eșecuri
 • „Educația non-formală. Demersuri Creative”, Revistă de specialitate pentru cadre didactice, Flavia Carmen Sima, Manuela Concioiu, 2016
 • Concioiu, M.E. (2014). Proiectele de mobilitate individuală – o șansă pentru dezvoltarea personală și a carierei. Școala furnizor de calitate în educație. Editura Teocora Buzău, ISSN 2248-325X, 114-115
 • Concioiu, M.E. (2013). The Necessity of in vitro Propagation of Maple Species used in Garden Landscaping in Romania, Current Trends in Natural Sciences 2(4).
 • Concioiu, M.E. (2011). Observaţii generale asupra elementelor de faună şi floră din insulele malteze, ca urmare a participării la o activitate de formare Comenius. Rolul şi importanţa activităţilor extracuriculare – auxiliar pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Ed. LVS Crepuscul, ISBN 978-606-593-000-1, 136
 • Concioiu, M.E., Bălţatu, R.D. (2011). Obiceiuri alimentare sănătoase. Abordarea unui stil de viață sănătos - necesitate și oportunitate pentru generația de mâine, Editura Gutenberg Univers, Arad, ISBN 978-606-0-8204-43-7, 50-51
 • Articole pe teme de educație, pedagogie, stil de viață sănătos și echilibrat, arboricultură ornamentală, biotehnologii

Cărți

 • Arțarii în Arhitectura Peisageră – Utilizare și tehnici de înmulțire in vitro, Manuela-Elena Concioiu, Editura Oscar Print, 2021 – ISBN 978-973-668-542-2
 • eBook – Ghid de Pregătire pentru Evaluarea Națională, Matematică și Științe ale Naturii, Manuela-Elena Concioiu, Olimpia Mateescu, Iunona Stas, Gabriel Vrînceanu, Editura Litera, 2020
 • Ghid de Pregătire pentru Evaluarea Națională, Matematică și Științe ale Naturii, Manuela-Elena Concioiu, Olimpia Mateescu, Iunona Stas, Gabriel Vrînceanu, Editura Litera, 2016 – ISBN 978-606-330-939-7

Prezentări

 • 2020 – Overcoming the Limitations of Online Biology Teaching in a Secondary School, 1st Pan-European Conference on Distance teaching, Primera Courses, Ljubljana, Slovenia
 • 2018 – Young Researchers Workshop, „The Challenges of the Educational Policies in EU – Diversity and Common Views”, ELGS, Atena, Grecia
 • 2016 – ANPCDEFP, prezentare bune practici ale proiectelor Erasmus+ KA1
 • 2015 – Suntem generația în mișcare - discurs motivațional, Fundația PRAIS, București, România

Proiecte

 • 2020 – 2021 – CERT-ANTREP (Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă), COD SMIS 2014+:124708 nr. 37141/23.05.2019, oferit de Școala Națională de Studii Politice și Administrative București și Camera de Comerț și Industrie a României, doctorand, București, România
 • 2019 – Mentorat între elevi și studenți – ateliere de discuții pentru orientare în carieră
 • 2016 – 2018 – Proiect Erasmus+ KA2: Laboratorios de Humanidad, membru în echipa de proiect
 • 2015 – 2017 – Proiect Erasmus+ KA1: Connecting Europe, manager de proiect
 • 2016 – Design și implementare proiecte pentru tineret – ZEN 2016
 • 2015 – 2016 – „Împreună spre Succes”, Green Leaf Story, trainer
 • 2011 – Europe Sans Frontiers, Mobilitati individuale, LLP Comenius, Attard, Malta

Conferințe

 • 2021 – De la predarea despre diversitate la învățarea despre diversitate în sistemul educațional românesc, Jurnalul ATINER, Conferința internațională anuală privind educația ediția a 23-a, Atena, Grecia
 • 2021 – Oportunități de carieră pentru studenții la ecologie, Universitatea din Pitești, Pitești, România
 • 2019 – Conferința „Continuitate și parteneriat în serviciile de consiliere din învățământul preuniversitar și universitar”, Academia de Studii Economice, București, România
 • 2019 – Conferința Națională „Elevi și studenți în anul centenarului”, Sinaia, România
 • 2018 – Conferința Națională „Cariera în secolul XXI. Centrele de carieră la nivel universitar şi preuniversitar şi piaţa muncii”, Editia a IV-a, Universitatea din București, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră, București, România
 • 2018 – Conferința „Migration Crisis and European Crisis”, Atena, Grecia
 • 2017 – Conferința Națională PRAIS – „We are the young generation” – The well-being of the young generation, București, România
 • 2015 – Connector, finanțare ANPCDEFP, Cluj-Napoca, România

Cursuri

 • 2021 – Evaluator Național, CNEFP
 • 2018 – Managementul Proiectelor Educaționale, București, România
 • 2015 – CLIL, Erasmus+ KA2, Varșovia, Polonia
 • 2015 – Youth and Child Development, Communication Skills, Cluj-Napoca, România
 • 2015 – Managementul riscurilor de corupție în învățământ, București, România
 • 2014 – 2015 – Management și leadership educațional, București, România
 • 2014 – 2015 – Managementul situațiilor de criză, București, România
 • 2012 – Manager de proiect - acreditare
 • 2011 – Formator - acreditare
 • 2011 – Mentor - acreditare
 • 2011 – Evaluator de competențe profesionale
 • 2011 – The Natural Habitat of the Mediterranean Region, Attard, Malta

Distincții

 • 2021 – prezent – membru ICSEA - Institutul de Cercetare și Științele Educației Atena
 • 2017 – Obținerea gradului didactic I
 • 2014 – Obținerea gradului didactic II
 • 2009 – Obținerea definitivatului în învățământul preuniversitar
 • 2007 – Locul II - Sesiunea de Comunicări Științifice Studențesti, lucrare intitulată „A fi profesor european”, Universitatea din Pitești, România

Apariții

„Educaţia este cea mai puternică armă care poate schimba lumea.”

Nelson Mandela

Telefon

+40 726 466 030

Locație

București, România